Rondje Amersfoort 150 jaar Mondriaan Limited Edition Likorette

Op 7 maart 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan werd geboren in Amersfoort aan de Kortegracht. In zijn geboortewoning is nu het museum Mondriaanhuis gevestigd en hier zal ter ere van 150 jaar Mondriaan vanaf 7 maart 2022 het ‘Feest van der Verbeelding’ starten.

Pieter Cornelis Mondriaan heeft meerdere stijlen van kunst op het doek afgebeeld. Tot aan het einde van zijn leven bleef hij zich vernieuwen. Hij was leergierig en bezat een grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, ook buiten de beeldende kunst. Pieter leerde al op jonge leeftijd tekenen van zijn vader die docent tekenen was, daarnaast was zijn oom -Frits Mondriaan- ook nog eens kunstschilder.

De Nederlandse kunstenaar is bij het grote publiek vooral bekend om zijn abstracte en non-figuratieve kunst en als grondlegger van kunstbeweging De Stijl. Zijn latere werk met de kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en kleurvlakken met primaire kleuren, is wereldberoemd. Hij ontwikkelde zich vanuit het impressionisme, via het symbolisme en het kubisme, naar een persoonlijke vorm van abstracte schilderkunst. 

Het was een hele reis hoe de beroemde stijl van Pieter Mondriaan is ontstaan. Het begon op 20 jarige leeftijd in 1892 toen hij de opleiding tot kunstenaar aan de Rijksacademie in Amsterdam ging volgen. Rond 1998 schilderde hij traditionele portrettenen, landschapsschilderkunst en gaf particulier tekenonderwijs. 

In 1916 richtte Mondriaan samen met Van Doesburg, Van der Leck en Huszár in 1916 de groep 'bewust abstracten' of 'werkelijk anderen' op wat uiteindelijk De Stijl zou gaan heten. Mondriaan begon nu steeds meer weg te laten in zijn kunstwerken, ging op zoek naar ‘zuivere kleuren’ en wilde afstand doen van ‘natuurlijke kleuren.' Hij kwam tot de conclusie, dat de kleuren van de natuur niet konden worden nagebootst op het schilderslinnen.

Ook ging hij steeds meer in symbolistische beeldmotieven werken waarin het kleurgebruik toegepast. Composities met kleurvlakken, die in grove, heldere toetsen zijn geschilderd.

In 1911 verhuist Piet Mondriaan naar Parijs maar al in 1914 terugkeerde naar Nederland om zijn zieke vader te bezoeken. Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het hierna niet mogelijk terug te keren naar Frankrijk en verbleef hij noodgedwongen in Nederland. Mondriaan vestigde zich nu in het kunstenaarsdorp Laren. Na de Eerste Wereldoorlog in 1919 keerde Mondriaan terug naar Parijs. Na een kleine uitstap naar Londen vertrekt Pieter naar New York waar hij als zeventigjarige kunstenaar definitief doorbrak.

Om dit jubileum te vieren heeft Rondje Amersfoort een kersen likorette ontwikkeld die de karakteristieke rode kleur van Mondriaan symboliseert. Het etiket is i.s.m. met de studenten van het ROC Amersfoort Media, ICT & Design College tot stand gekomen waarvan het winnende etiket ontworpen is door Vera Noordhof.

 Ga hier direct naar naar de  webshop

Smaakomschrijving:

  • Intense smaak van zowel zoete als zure kersen.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik
  • Combineer dit eens met een wat pittigere blauwader kaas, het frisse fruitzoet van de likorette zal een mooie combinatie aangaan met de zoute van de blauwader kaas
  • Verwerk in de praliné van een bon bon
  • Maak er een heerlijke kersencocktail mee, denk aan een Cherry Daiquiri


  Rondje Amersfoort '150 year Mondriaan' Limited Edition Cherry likorette

On March 7, 2022 it will be 150 years ago that Piet Mondrian was born in Amersfoort on the Kortegracht. The Mondriaanhuis museum is located in his birthplace, and in honour of 150 years of Mondriaan This will celebrate with the ‘Feast of the Imagination’. This will start here from 7 March 2022.
Pieter Cornelis Mondriaan has depicted several styles of art on the canvas. He continued to renew himself until the end of his life. He was eager to learn and had boundless relevance to new developments, also outside the visual arts. Pieter learned to draw at a young age from his drawing teacher, his uncle Frits Mondriaan also started art.
The Dutch artist is best known to the general public for his abstract and non-figurative art and as the founder of the De Stijl art movement. His later work with the characteristic horizontal and vertical black lines and colour areas with primary colours is world famous. He moved from Impressionism, through Symbolism and Cubism, to a personal form of abstract painting.

It was quite a journey how the famous style of Pieter Mondriaan came into being. It started at the age of 20 in 1892 when he started training as an artist at the State academy in Amsterdam. Around 1998 he painted traditional portraits, landscape painting and gave private drawing lessons.

In 1916 Mondriaan, together with other painters like Van Doesburg, Van der Leck and Huszár, founded the group 'conscious abstracts' or 'really others', which would eventually come to be known as The Style. Mondrian now started to omit more in his artworks, went in search of 'pure colours' and wanted to get rid of 'natural colours'. He came to the conclusion that the colours of nature could not be imitated on the canvas.

He also started to work more in symbolist image motifs in which the use of colour was applied. Compositions with surfaces painted in coarse colours.

In 1911 Piet Mondrian moved to Paris but already returned to the Netherlands in 1914 to visit his ailing father. Due to the effects of the First World War, it was impossible to return to France after this and possibly forced to return to the Netherlands. Mondriaan system is now located in the artists' village of Laren. After the First World War in 1919, Mondrian returned to Paris. After a short trip to London, Pieter leaves for New York, where he made his definitive breakthrough as an artist of seventy.

To celebrate this anniversary, Rondje Amersfoort has developed a cherry likorette that symbolizes Mondrian's specific red color. The label is in collaboration with together with the students of the ROC Amersfoort Media, ICT & Design College, the winning label was designed by Vera Noordhof.


In 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort werd geboren.
Dat viert de stad met een Feest van de verbeelding.
Tentoonstellingen, theatervoorstellingen, outdoor activiteiten en nog veel
meer. Kijk voor meer informatie op mondriaan150.nl
Hieronder alle 4 smaken van Rondje Amersfoort: