Rondje Amersfoort Onze Lieve Vrouwetoren Likorette

De ‘Onze Lieve Vrouwetoren’ is het huidige overblijfsel van de ‘Onze Lieve Vrouwekerk’. Dit is nu een bruisend plein is in het centrum van Amersfoort.

Wat nu het ‘Onze Lieve Vrouweplein’ is, werd in de 14e eeuw een kapel gebouwd. Door de vondst van een miraculeus Mariabeeldje in 1444 werd Amersfoort een belangrijke bedevaartstad, waardoor vele pelgrimstochten hier naartoe leidden in de hoop genezing te vinden. Door de toenemende drukte in de stad zou de kerk zijn vergroot. En met de opbrengsten van de Pelgrim bezoekers kon vervolgens in 1460 een ruim 98 meter hoge toren worden gebouwd. Hiermee is de toren de derde hoogste toren van Nederland. De toren kwam los van de kerk te staan en is gebouwd op de fundamenten van de oude stadsmuur van Amersfoort.


De toren is gebouwd in Laatgotische stijl met de Utrechtse Domtoren als voorbeeld.

In 1787, toen de kerk diende als een munitieopslagplaats, is de Onze Lieve Vrouwekerk verloren gegaan na een buskruitontploffing, hierbij bleef de Onze Lieve Vrouwetoren gespaard. Later in 1804 ontsprong de toren de dans aan een grootse brand. Na een blikseminslag sloeg de houten spits van de toren in brand. Lenaert Nicasius, de stadstimmerman verantwoordelijk voor openbare gebouwen dus ook voor de toren, hakte de brand met een bijl uit en redde de toren.

Lange tijd (van 1832 t/m 2016) is de Onze Lieve Vrouwetoren het kadastraal nulpunt van Nederland geweest, dit geografisch middelpunt is met de X- en Y-as in de bestrating aangegeven. Ook zijn de muren en steunpilaren van het Mariakappeletje in de bestrating aangeven met licht grijze bestrating.

Ga hier direct naar naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • Deze likorette heeft de heerlijke smaken van chocola & amandel geïnspireerd door ‘t Amersfoorts Lieve Vrouwtje koekje van Bakkerij Van der Meer.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik
  • Maak een heerlijke chocolade-amandel tiramisu


  Amersfoort 'Onze Lieve Vrouwetoren' Almond-Chocolate likorette

The ‘Onze Lieve Vrouwetoren’ is the remaining remnant of the ‘Onze Lieve Vrouwekerk’, and is now a vibrant square in the centre of Amersfoort.

In the 14th century, a chapel was built and known as ‘Onze Lieve Vrouweplein’. Due to the discovery of a miraculous statue of Mary in 1444, made Amersfoort an important pilgrimage city, which led many pilgrimages here in the hope of finding a cure. With increasing crowds in the city, the church was enlarged. With the proceeds from Pilgrim visitors, a high tower, more than 98m high, was built in 1460, making this tower the third tallest tower in the Netherlands. The tower was separate from the church and built on the foundations of the old city wall of Amersfoort. The tower was built in a Late Gothic style with the Utrecht Dom Tower as an example.

In 1787, when the church served as an ammunition depot, the ‘Onze Lieve Vrouwekerk’ was lost after a gunpowder explosion, while the ‘Onze Lieve Vrouwetoren’ was spared.

Later in 1804, the tower emerged from a great fire. After lightning struck, the wooden spire of the tower caught fire. Lenaert Nicasius, the city carpenter responsible for public buildingscut out the fire with an ax and saved the tower.

Between 1832- 2016, the ‘Onze Lieve Vrouwetoren’ was the cadastral zero point of the Netherlands, this geographic centre is indicated by the X and Y axis in the pavement. The walls and pillars of the ‘Mariakappeletje’ in the paving are also indicated with light gray paving.

This likorette has the delicious flavours of chocolate and almond inspired by 't Amersfoorts Lieve Vrouwtje biscuit from Van der Meer Bakery.Hieronder alle 4 smaken van Rondje Amersfoort: