Rondje Amersfoort Muurhuizen Likorette

Na het verkrijgen van stadsrechten voor Amersfoort in 1259 werd een stadsmuur gebouwd wat de 21 hectare van de stad vormde.

Met de stadsuitbreiding die in 1450 werd afgerond is de oude stadsmuur afgebroken en zijn de grachten dicht gemaakt. Hier is men een nieuwe stadsmuur gaan bouwen en groeide de stad naar 68 hectare. Van o.a. de resten van de oude stadsmuur werden boven op de voormalige muur nieuwe huizen gebouwd wat de zogenaamde ‘Muurhuizen’ heeft gevormd. Ook zijn sommige huizen tegen de oude stadsmuur aangebouwd. De muurhuizen zijn gebouwd als een cirkelvormige straat van 870 meter lang.

Ook werden nieuwe singels, zoals de Zuidsingel en de Westsingel gegraven om de afwatering in de stad te verbeteren.

Een mooi voorbeeld van een Muurhuis is de ‘Huis Tinnenburg’ en ‘Plompetoren’. Huis Tinnenburg is een monumentaal pand uit het begin van de 15e eeuw. In tegenstelling tot de meeste andere Muurhuizen, is Huis Tinnenburg al gebouwd voordat de tweede stadsmuur werd aangelegd. Samen met ‘Huis Rommelenburg’, aan de andere kant van de gracht, vormde ze samen een waterpoort richting de gracht. De Plompetoren was een gevangenis aan de oude eerste stadsmuur, hierdoor draagt dit muurhuis ook wel de bijnaam ‘Dieventoren’.

Ga hier direct naar naar de webshop

Smaakomschrijving:

  • De smaak van deze likorette geeft je een warm (muur)huiselijk gevoel door de verfijnde maar volle smaak van koffie.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik
  • Pas je recept voor de cocktail Espressotini iets aan


Amersfoort 'Muurhuizen' coffee likorette

After obtaining city rights for Amersfoort in 1259, a city wall was built which formed the 21 hectares of the city. When the urban expansion was completed in 1450, the old city wall was demolished and the canals were closed. Here they started to build a new city wall and the city grew to 68 hectares. New houses were built from the remains of the old city wall on top of the former, which has formed the so-called 'Wall Houses'. Some houses are also built against the old city wall, and are built as a circular street 870m long.

New canals, such as the ‘Zuidsingel’ and ‘Westsingel’, were also dug to improve drainage in the city.

Good examples of a Wall House are the ‘Huis Tinnenburg’ and ‘Plompetoren’. ‘Huis Tinnenburg’ is a listed building from the beginning of the 15th century. Unlike most other Muurhuizen, ‘Huis Tinnenburg’ was built before the second city wall. Together with 'Huis Rommelenburg', on the other side of the canal, together formed a water gate towards the canal. The ‘Plompetoren’ was a prison on the old first city wall, which is why this wall house is also nicknamed ‘The Dieventoren’.

The taste of this likorette gives you a warm (wall) homely feeling due to the refined but full taste of coffee.

Hieronder alle 4 smaken van Rondje Amersfoort: