Rondje Amersfoort Keientrekkers Likorette

De stad Amersfoort draagt als bijnaam ‘Keistad’, waaraan de inwoners de geuzennaam ‘Keientrekkers’ danken.

Dit is ontstaan door een weddenschap van Jonkheer Everhard Meyster in 1661. Hij wedde dat hij genoeg mensen kon optrommelen om een zwerfkei vanaf de Waelberch bij Soesterberg naar de stad te verplaatsen. En het lukte hem! Met zo’n 400 man sleepte hij – een kleine tocht van 6 km – de 7157 kg wegende kei binnen de stadsmuren.

1672 werd de kei begraven nadat het verhaal van de Amersfoortse Keientrekkers zich door heel Nederland verspreidde. Er verschenen zelfs spotprenten en gedichten over de Amersfoortse kei en die vreemde Amersfoorters die hem hadden verplaatst.

In 1859 werd de kei gevonden met het aanleggen van gasleidingen. Er werd verder niets mee gedaan, totdat in 1903 de Oudheidkundige Vereniging Flehite de kei liet opgraven en kreeg een nieuwe bestemming aan de Utrechtsestraat. In 1932 werd de kei verplaatst naar Plantsoen-Zuid bij de Arnhemsestraat.

Na de opgraving in 1903 besloten de Amersfoorters hun Kei nog eenmaal in triomf te “trekken”. Een van de liederen die bij aankomst op de Utrechtseweg te horen was klonk zo:

Komt trouwe burgers van Amersfoort,
Trekt den Kei nu waar hij behoort:
Spaart geen krachten op deez' schoonen dag,
Trekt die eeuwen hier begraven lag.
Allen te samen het touw aangevat,
Op nu trouwe burgers van de Keienstad."

Vanaf 1971 zijn er in de stad jaarlijks Keistadfeesten. Vijf dagen lang, compleet met historische optocht en bestorming van de Koppelpoort, taptoe, vlooienmarkt en boekenmarkt.

Ga hier direct naar naar de webshop  

Smaakomschrijving:

  • Deze likorette heeft zijn amandel en abrikoos smaak te danken aan de heerlijke snoepjes van Banketbakkerij De Jong, genaamd ‘Amersfoortse Keitjes’.
  • Likorette is een likeur wat een maximaal alcoholgehalte van 15% mag bevatten. Hierdoor is de smaak frivoler, voller en minder zoet.

Serveertips:

  • Schenkadvies à 10°C
  • Schudden voor gebruik
  • Verwerk in de praliné van een bon bon
  • Besprenkel een beetje over vanille roomijs
  • Verwerk een beetje door de slagroom


Amersfoort 'Cobblestones' likorette

The city of Amersfoort is nicknamed ‘Keistad’, to which the inhabitants owe the nickname ‘Cobblestones’. This was the result of a bet by Jonkheer Everhard Meyster in 1661. He bet that he could gather enough people to move a boulder from the Waelberch near Soesterberg to the city. And he succeeded! With some 400 men he dragged - a short journey of 6km - the 7157kg boulder within the city walls.

The boulder was buried in 1672 after the story of the Amersfoort boulder pullers spread throughout the Netherlands. There were even cartoons and poems about the Amersfoortsboulder and those strange Amersfoorters who had moved it.

In 1859 the boulder was found with the construction of some gas pipes. Nothing was done with it until 1903, when the Archaeological Society Flehite had the boulder excavated and taken to a new location on Utrechtsestraat. In 1932, the boulder was moved again to Plantsoen-Zuid at Arnhemsestraat.

After the excavation in 1903, the Amersfoorters decided to ‘draw’ their Kei one more time in triumph. One of the songs that could be heard on arrival at the Utrechtseweg was this:

‘Come loyal citizens of Amersfoort,
Draws the Kei where it belongs,
Do not spare your strength on this fair day,
Tracks that lay buried here for centuries,
All taken the rope together,
To now loyal citizens of the Keienstad’

Since 1971 there are annual ‘Keistad’ celebrations held in the city. For five days, people come to enjoy the historical procession and storming of the Koppelpoort, tattoo, flea market and book market.

This likorette owes its almond and apricot flavour to the delicious sweets of Bakkerij De Jong, called ‘Amersfoortse Keitjes’.Hieronder alle 4 smaken van Rondje Amersfoort: